داس لاجر

تاريخچه بلبرينگ DASLAGER:
شركت داس لاجر با همسو نمودن دستاوردهاي ساليان دراز تجربه با نياز هاي امروزي و نيز الزامات آينده توانسته است نقطه عطفي در بازار بلبرينگ خلق كند. نقطه عزيمت بلبرينگهاي شركت داس لاجر شهر دوسلدورف آلمان مي باشد. اين شركت توانسته از در تك تك محصولات خود بالاترين كيفيت و طراحي را ناشي از تكنولوژي برتر صنعت آلمان است ارائه دهد.
بلبرينگهاي شركت داس لاجر در سه نوع ويژه و با نشان ساخت اروپا توليد و عرضه مي گردد. محصولات شركت به منظور تكميل نهايي نيازهاي مصرف كنندگان، توسط مهنئدسان و طراحاني كه در صنايع هيدروليك، بلبرينگ سازي و قطعه سازي تجربه دارند طراحي و ساخته شده اند.هر كدام از طرح ها ابتدا به دقت شبيه سازي شده و بصورت آزمايشگاهي بكار انداخته ميشود و سپس آزمايش شده و در نهايت به منظور رضايت كامل مصرف كننده به خط توليد سپرده شده است.
شركت داس لاجر همواره با عالي ترين تقاضاهاي تكنوليژيكي مشتريان اروپايي مواجه مي باشد و همواره محصولات خود را بر اين اساس طراحي و توليد مي كند. شركت داس لاجر طيف متنوعي از بلبرينگهاي اتوماتيك، سيلندري و كروي شكل به بازار جهاني ارائه داده است.
شركت داس لاجر علاوه بر توليد و عرضه بلبرينگهاي با كيفيت بالاي دو رديفه، چهار رديفي و تركيبي، توانسته است بلبرينگهاي سفارشي با دوره كوتاه تحويل و كارائي بالا توليد و ارائه نمايد.

das-matlab

 

ليست بلبرينگهاي خودرويي


ليست بلبرينگهاي صنعتي

سري 20000   سري 6000   سري 30000   سري nj-nu ،5000 و 7000 ياتاقانهاي صنعتي  دستگاه القايي مونتاژ بلبرينگ