بلبرینگ داس لاجر خودرویی

رديف

كد فني

موارد مصرف

وضعيت

1 445620-12033 بلبرينگ چرخ جلوی پراید جديد (84 به بعد ) موجود
2 69349/10 بلبرينگ چرخ جلوی پراید قديم  (84 به قبل ) موجود
3 44649/10 بلبرينگ بزرگ عقب پراید (ج و ق) موجود
4 11949/10 بلبرينگ کوچک عقب پراید (ج) موجود
5 11749/10 بلبرينگ کوچک عقب پراید (ق) موجود
6 12649/10 بلبرينگ گیربکس پراید و جلوی نیسان موجود
7 32204 بلبرينگ عقب شفت دوم(پراید) موجود
8 6304 2RS بلبرينگ عقب شفت اصلی(پراید) موجود
9 62/22 بلبرينگ جلوی شفت اصلی(پراید) موجود
10 68149/10 بلبرينگ هوزینگ- دفر( پراید) موجود
11 411280 بلبرينگ عقب پیکان موجود
12 6208 C4 بلبرينگ گیربکس بزرگ پیکان موجود
13 402082 RD بلبرينگ گیربکس کوچک پیکان موجود
14 501349/10 بلبرينگ هوزینگ پیکان موجود
15 88048/10 بلبرينگ پنیون  بزرگ پیکان موجود
16 84548/10 بلبرينگ پنیون کوچک پیکان موجود
17 6305 NR بلبرينگ بزرگ دنده زیر آردی موجود
18 NJ 203 بلبرينگ کوچک دنده زیر آردی موجود
19 NJ 2203 بلبرينگ کوچک دنده زیر روآ سال موجود
20 F54473 بلبرينگ ته میلنگ پیکان موجود
21 0185 B بلبرينگ جلوی پژو 405 موجود
22 0051 B بلبرينگ جلوی پژو 206 موجود
23 6006 2Rs بلبرينگ تسمه سفت کن (ب) آردی موجود
24 DLB 35 BD 219 بلبرينگ کولر پژو405 موجود
25 68634/93 بلبرينگ ژامبون اکسل پژو 405 موجود
26 704250/51 بلبرينگ ژامبون اکسل پژو 206 موجود
27 6308 ZNR بلبرينگ گیربکس  نیسان موجود
28 6307 ZNR بلبرينگ گیربکس  نیسان موجود
29 0055 B بلبرينگ جلوی رنو L90 موجود
30 6003 2RS بلبرينگ دینام آردی موجود
31 6201 2RS بلبرينگ دینام کوچک پیکان موجود
32 6202 2RS بلبرينگ دینام کوچک پیکان موجود
33 6203 2RS بلبرينگ هرزگرد پژو و دینام موجود
34 6301 2RSc3 بلبرينگ تسمه سفت کن (ک) آردی موجود
35 6302 2RS بلبرينگ دینام بزرگ پراید موجود
36 6303 2RS بلبرينگ دینام بزرگ پیکان موجود
37 6206 2RS بلبرينگ جلوی رنو 5 موجود
38 48548/10 بلبرينگ جلوی  بزرگ نیسان موجود
39 67048/10 بلبرينگ جلوی کوچک تراکتور فرگسن موجود
40 DLB 743 بلبرينگ توپی بلبرینگ عقب پژو 405 موجود
41 2/5*16 بلبرينگ ساچمه گیربکس پیکان (ک) موجود
42 DLBI429008 بلبرينگ كلاج پيكان موجود
43 445539 بلبرينگ عقب پژو 206 موجود
44 DLBA 3525 بلبرينگ کیت کامل عقب پژو 206 موجود
45 DLB 1331 بلبرينگ توپی بلبرینگ عقب پژو 405(ABS) موجود
46 DLM 33034 بلبرينگ هرزگرد پژو 405 موجود
47 DLM 23140 بلبرينگ هرزگرد 206 -سوراخ بزرگ موجود
48 DLM 36020 بلبرينگ هرزگرد 206 - سوراخ کوچک موجود
49 DLM13100 بلبرينگ تسمه تيركن 405 موجود
50 DLB 0823 D بلبرينگ دينام دوخطه پرايد موجود