دستگاه القایی مونتاژ بلبرینگ

ردیف کد فنی تحمل وزن دامنه اندازه بیرینگ
1 DLG-IH12 12 KG 15 - 210 mm
2 DLG-IH40 40 KG 15 - 350 mm
3 DLG-IH150 150 KG 45 - 500 mm
4 DLG-IH300 300 KG 45 - 600 mm
5 DLG-IH600 600 KG 100 - 800 mm