بلبرینگ ماکسیما

بلبرینگ های مصرفی نیسان ماکسیما

بلبرینگ توپی چرخ جلو DAC437600 موجود
بلبرینگ وسط پلوس 35DSF01  
بلبرینگ دینام کوچک B10-50D  
بلبرینگ دینام بزرگ B17-102  
پنیون ماکزیما DJ2880  
پنیون ماکزیما CRO834  
بلبرینگ کلاچ 60TKZ3503A  
بلبرینگ کولر PC355520